Lundellska skolan ingår i skolinspektionens kvalitetsgranskning av sammanlagt 42 skolor vad gäller språkintroduktion i gymnasieskolan runt om i Sverige.  Kvalitetsgranskningen kommer i sin helhet att redovisas i en publikation som referensram och en möjlighet till jämförelse med förhållanden på andra skolor.
För Lundellska skolan är granskningen nu avslutad.

Resultat: Inte en enda anmärkning eller påpekan om utvecklingsområden.
Det är vi förstås väldigt stolta över. Se Skolinspektionens beslut:  Lundellska skolan Beslut

tummeupp