Synpunkter

Har du synpunkter eller klagomål angående skolans verksamhet? Följ länkarna nedan.

Synpunkter och klagomål, Utbildningsförvaltningen Uppsala kommun

Anmälan om kränkande behandling, Utbildningsförvaltningen Uppsala kommun