Skrapan recertifierad till Diplomerad gymnasieekonom

Lundellska skolan har blivit recertifierad för att diplomera gymnasieekonomer!

I sitt beslut skriver certifieringsorganet att skolan har väl fungerande utbildning där personal och ledning lyckats skapa en trivsam lärandekultur där diplomerad gymnasieekonom har hög profil och eleverna anstränger sig extra för att bli diplomerade.

Mer information hittar du här.