Samhällsvetenskap

SAMedia3

Samhällsvetenskapsprogrammet vänder sig till dig som vill veta mer om hur människan och samhället har utvecklats. Människors liv och levnadsvillkor, samhällen och konflikter studeras genom både historiska och internationella glasögon och analyseras ur samhällsvetenskapliga och kulturella synvinklar. Programmet är i första hand studieförberedande.

Skrapan erbjuder två inriktningar: Beteendevetenskap och SPIK – Samhällsvetenskapligt program med profilering mot internationalisering och freds- och konfliktstudier. Läs mer om dessa nedan.

 • Beteendevetenskap

  Vår populära beteendeinriktning är en utbildning för dig som vill lära dig mer om hur människor tänker och fungerar. Varför känner och beter vi oss som vi gör? Varför är vi människor så olika – eller så lika? Hur kan man förklara kärlek och ondska? De beteendevetenskapliga ämnena löper som en röd tråd genom inriktningen med fördjupade studier i bland annat psykologi, sociologi och ledarskap. Varje läsår genomför vi ett antal temadagar då vi fördjupar oss i olika områden med fokus på människans beteenden. Genom vårt mångåriga samarbete med psykologiska institutionen vid Uppsala universitetet kan vi erbjuda unika möjligheter att träffa forskare och ta del av föreläsningar. I vår specialutformade kurs CSI-skrapan tar vi upp orsakerna till kriminella beteenden och lär ut olika rättsmedicinska tekniker såsom fingeravtryck och DNA-analyser.

  Den beteendevetenskapliga inriktningen passar alltså dig som är nyfiken på:

  • Beteenden
  • Kriminalitet
  • Ledarskap
  • Konflikter och samarbeten
  • Personlighet – hur vi blir de vi är
  • Experiment
  • Kroppsspråk
  • Attraktion
  • Andra kulturer

  Den beteendevetenskapliga inriktningen är ett högskoleförberedande program. Efter att ha läst programmet har du behörighet att läsa ett brett utbud av utbildningar vid högskolor och universitet. Många elever som läst programmet brukar fortsätta på den beteendevetenskapliga vägen och utbilda sig till psykologer, socionomer, beteendevetare, kriminologer, poliser och samhällsvetare.
   

 • Samhällsvetenskapligt program med profilering mot internationalisering och freds- och konfliktstudier

  SPIK:en  är ett studieförberedande program som vänder sig till dig som har ett genuint intresse för internationella relationer och frågor, freds- och konfliktstudier samt språk.

  På Lundellska skolans Samhällsprogram med profilering mot internationalisering och freds- och konfliktstudier får du goda möjligheter att fördjupa dina kunskaper om, och din förståelse för vår omvärld, detta såväl teoretiskt som praktiskt och upplevelsebaserat.

  Genom fördjupningskurser inom såväl Samhällskunskap som Internationella relationer och Religion och Historia får du en god teoretisk bas för att själv bygga en förståelse för de problem och utmaningar som vår värld står inför.

  Inom SPIK kommer du även att få delta i praktiska och upplevelsebaserade projekt som exempelvis en klimatkonferens, där du som elev ställs inför utmaningen att sätta dig in i och arbeta med frågor om en global hållbar utveckling.

  Som elev på SPIK kommer du även att få vara en del av ett projekt organiserat av European Youth Parliament, där du har möjlighet att bli en del av en delegation med uppgift att representera Lundellska skolan vid nationella och internationella konferenser som diskuterar frågor på EU-nivå.

  För att du som elev ska få rätt förutsättningar att bygga internationella relationer så erbjuder SPIK:en Engelska 7 som programfördjupning, men ger även möjlighet att läsa utökade poäng inom Moderna språk.

  Inom programmet ingår även en specialiseringskurs med fokus på freds- och konfliktfrågor där du får utnyttja dina teoretiska kunskaper från övriga kurser inom programmet. Kopplat till kursen kommer du även att få ta del av fältstudier som exempelvis studiebesök och gästföreläsare. Kursen kommer även att ligga till grund för gymnasiearbetet där det övergripande temat för dig som elev inom programmet SPIK kommer att vara just fred och konflikter.

 •