Kontakt


  • Allmänna kontaktuppgifter

   Allmänna kontaktuppgifter

   contact_usOm du har några funderingar eller frågor, så tveka inte att kontakta oss.

   Vet du redan vem du ska kontakta kan du själv hitta kontaktuppgifter genom att klicka på fliken “Sök personal”.

   • Telefon (Reception): 018-18 91 00
   • E-post: __kontakt@skrapan.uppsala.se
   • Fax: 018 – 18 91 02
   • Postadress: Lundellska skolan, Lägerhyddsvägen 36, 756 43 Uppsala
   • Organisationsnummer: 212000-3005

  • Skolledning

   • Rektor: Rolf Viberg
   • Programrektor Samhällsvetenskapsprogrammet och Ekonomiprogrammet: Pernilla Liljas
   • Programrektor Naturvetenskapsprogrammet och Vård- och Omsorgsprogrammet: Stefan Nyhem
   • Programrektor Språkintroduktion (SPRINT): Emma Ågren


   Bild saknas
   Liljas, Pernilla

   Arbete: 018 18 91 75
   Mobil: 072 584 39 00

   E-post: Pernilla.Liljas@skrapan.uppsala.se

   Bild saknas
   Lundin, Lars

   Arbete: 018 18 91 20
   Mobil: 070 946 80 50
   Hem: 018 46 80 50
   E-post: lars.lundin@skrapan.uppsala.se

   Bild saknas
   Nyhem, Stefan

   Arbete: 018 18 91 61
   Mobil: 070 554 13 85

   E-post: Stefan.Nyhem@Skrapan.Uppsala.SE

   Bild saknas
   Viberg, Rolf

   Arbete: 018 18 91 10
   Mobil: 070 337 91 10

   E-post: rolf.viberg@skrapan.uppsala.se

   Bild saknas
   Ågren, Emma

   Arbete: 018 18 91 48
   Mobil: 073 423 55 50

   E-post: Emma.Agren@skrapan.uppsala.se

  • Studie- och yrkesvägledare

   Lundellska skolan har studie- och yrkesvägledare som har till uppgift att hjälpa elever att göra medvetna och väl övervägda val när det gäller studier och arbete. Det kan gälla val under studietiden, inför framtiden eller att du behöver diskutera förändringar i din studieplanering. Vi erbjuder enskilda samtal och/eller tillsammans med vårdnadshavare och information i grupp. Vi utgår ifrån ett individperspektiv och ska vara ett stöd för beslutsprocessen, ett “neutralt bollplank”.

   • Samhällsvetenskapsprogrammet, Ekonomiprogrammet och AST-enheten: Jakob Ekelund
   • Naturvetenskapsprogrammet, Språkintroduktion samt Vård- och omsorgsprogrammet: Martin Klavblom

   Bild saknas
   Ekelund, Jakob

   Arbete: 018 18 91 56

   E-post: Jakob.Ekelund@skrapan.uppsala.se

   Bild saknas
   Klavblom, Martin

   Arbete: 018 727 23 73

   E-post: Martin.Klavblom@Skrapan.Uppsala.se


  • Elevhälsan


   I skolans elevhälsoteam (EHT) ingår studie- och yrkesvägledare, specialpedagoger, kuratorer, skolpsykolog, skolsköterskor och programrektor alternativt biträdande skolledare. EHT träffas en gång i veckan och följer upp insatser kring enskilda elever och arbetar övergripande. Ibland behöver man hitta lösningar och lämpliga åtgärder för att komma till rätta med elevens skolsituation, då kallar rektor till elevhälsomöte (EHM). Elevhälsomötet är ett protokollfört möte där vårdnadshavare, berörd personal och representant från elevhälsan deltar.

   Mer information och för att komma i kontakt med elevhälsan klicka här! • Ditt namn (obligatoriskt)

  Din e-postadress (obligatoriskt)

  Ämne

  Ditt meddelande