Elevhälsan

Elevhälsa är ett verksamhetsområde där medicinska, psykologiska, psykosociala samt specialpedagogiska insatser ingår. Arbetet med elevhälsan ska i första hand vara förebyggande och ha en hälsofrämjande inriktning. Fokus ska ligga på att skapa en så positiv lärandemiljö som möjligt för alla elever, vare sig eleven är i behov av särskilt stöd och hjälp för sitt lärande eller inte.

Elevhälsoteam

I skolans elevhälsoteam (EHT) ingår studie- och yrkesvägledare, specialpedagoger, kuratorer, skolpsykolog, skolsköterskor och programrektor alternativt biträdande skolledare. EHT träffas en gång i veckan och följer upp insatser kring enskilda elever och arbetar övergripande. Ibland behöver man hitta lösningar och lämpliga åtgärder för att komma till rätta med elevens skolsituation, då kallar rektor till elevhälsomöte (EHM). Elevhälsomötet är ett protokollfört möte där vårdnadshavare, berörd personal och representant från elevhälsan deltar.

Biträdande skolledare

Lars Schenerfelt

Lars
Samhälsvetenskapliga programmet
Kontakt: lars.schenerfelt@skrapan.uppsala.se

Linda Klang

Linda
Ekonomi programmet
Kontakt: linda.klang@skrapan.uppsala.se

Åsa Nilsson

Åsa N
Vård- och omsorgsprogrammet
Kontakt: asa.nilsson@skrapan.uppsala.se

Åsa Johansson

Åsa j
Vård- och omsorgsprogrammet
Kontakt: asa.johansson@skrapan.uppsala.se

För naturvetenskapliga programmet, kontakta programrektor Stefan Nyhem: stefan.nyhem@skrapan.uppsala.se

Studie- och yrkesvägledare

Tillgängliga måndag-fredag 8.00-16.30 via e-post, telefon eller drop in.

Vi hjälper elever att göra väl övervägda val under studietiden och inför kommande arbetsliv.

Vi utgår ifrån ett individperspektiv och ska vara ett stöd för beslutsprocessen – ett “neutralt bollplank”.

Vi erbjuder enskilda samtal, samtal med vårdnadshavare samt gruppinformation.

Jakob Ekelund

jakobHuvudansvarig för Samhällsvetenskapliga programmet, Ekonomiprogrammet samt Resursenheten. Kontakt: jakob.ekelund@skrapan.uppsala.se, tel: 018-189156.

Martin Klavblom

Klavblom MartinHuvudansvarig för Naturvetenskapliga programmet, Vård- och omsorgsprogrammet samt språkintroduktionsprogrammet (SPRINT). Kontakt: martin.klavblom@skrapan.uppsala.se, tel: 018-7272373 eller 018-189126.

Specialpedagoger

Insatser for elever med läs- och skrivsvårigheter

Karin Johansson

karinjohanssonKontakt: karin.johansson@skrapan.uppsala.se, tel : 018-189150 eller 018-189167

Åsa Höckert Edlund

asahockertedlundKontakt: asa.hockert_edlund@skrapan.uppsala.se, tel: 018-189147

Josefin Bengtsson

Josefin_BengtssonKontakt: josefin.bengtsson@skrapan.uppsala.se, tel: 018-189189

Kuratorer

Alla elever ska känna sig trygga och må bra under sina år här på Lundellska skolan. Inga problem är för små eller oviktiga. Att prata eller bara finna tillfälligt lugn i kaoset kan vara just det man behöver för att orka gå klart sina gymnasieår och ta studenten. Vi har samtal med elever, föräldrar, gode män och andra som står eleverna nära. Man kontaktar oss om man har frågor om måendet men också om man är orolig över stress, prestationsångest eller CSN.

Vi kan också hjälpa till med att strukturera upp studierna i form av planering och studieteknik.

Vi har tystnadsplikt och journalför inga samtal.

Maria Larsson

Maria_LarssonTillgänglig tisdag, torsdag, fredag 8.00-16.30. Ansvarig för Samhällsvetenskapliga programmet och Ekonomiprogrammet. Kontakt: maria.larsson@skrapan.uppsala.se, tel: 018-189133 eller 0703648191.

Eva Törnqvist Fagerlund

evatornqvistfagerlundTillgänglig måndag-torsdag 8.30-17.00. Ansvarig för Naturvetenskapliga programmet och SPRINT. Kontakt: eva.tornqvist@skrapan.uppsala.se, tel: 018-189134 eller 070-3958191.

Skolpsykolog

Leena Sundsten, finns på skolan ojämna veckor
Kontakt: leena.sundsten@skrapan.uppsala.se
 

 

Skolsköterskor

Alla elever erbjuds ett hälsosamtal/hälsobesök hos skolsköterskorna under det första året på gymnasiet. I hälsosamtalet ges eleven möjlighet att prata om hälsa, matvanor, sömn, fysisk aktivitet, sex och samlevnad, skolarbete och trivsel i skolan.

Du är välkommen att kontakta oss vid frågor som rör dig och din hälsa. Självklart är även vårdnadshavare välkomna med frågor, eller om du vill att vi ska träffa ditt barn.

Ibland är vi upptagna eller iväg på andra åtaganden. Lämna då ett meddelande via e-post, telefonsvaren, i våra postfack eller i postlådan utanför våra dörrar, så kontaktar vi dig så snart som möjligt.

Jenny Sörheden

Jenny_SorhedenTillgänglig måndag-fredag 8-16.30. Ansvarig för Samhällsvetenskapliga programmet, Ekonomiprogrammet samt Resursenheten. Kontakt: jenny.sorheden@skrapan.uppsala.se, tel: 018-18 91 35.

Hedvig Strand

Hedvig_StrandTillgänglig måndag-fredag 9.00-15.30. Ansvarig för Naturvetenskapliga programmet, Vård- och omsorgsprogrammet och språkintroduktionsprogrammet (SPRINT). Kontakt: hedvig.strand@skrapan.uppsala.se, tel: 018-18 91 30.

Skolläkare

Håkan Sandler finns på plats ca 1 gång/måndag och kontaktas genom skolsköterskorna.