Resursenheten

Lundellska skolan Uppsala Elever Asperger Kemilaboration dec 2013
Vår skola Skrapan – som Lundellska skolan kallas i dagligt tal – har program för dig med högfungerande autism. Enheten finns i ett annex nära skolan. Du följer det samhällsvetenskapliga programmet. Det finns också introduktionsprogram för dig som ännu inte är behörig till nationellt gymnasieprogram.

 • Vi som jobbar här har goda kunskaper om vad funktionsnedsättning innebär och får kontinuerlig handledning. Lärarna är behöriga samt har mycket god pedagogisk kompetens. De är flexibla och har erfarenhet för att kunna bemöta dig oavsett vad du är bra på, känner och tycker är viktigt.

  Din mentor träffar dig regelbundet för coachning. Du har också möjlighet att samtala med en psykolog. Målet är att du ska se dina möjligheter.

  Elevassistenterna som arbetar i teamet samverkar med lärarna och har en ständig dialog så att du kan få stöd vid behov.

  Du har också tillgång till skolsköterska, studie- och yrkesvägledare och kurator.

  Skolan och hemmet
  Samverkan med vårdnadshavare är en naturlig del av verksamheten. Om du känner oro eller är stressad kan det vara bra att stämma av med hemmet för att ge dig så mycket stöd som möjligt. Skolan inbjuder till temakvällar där ett aktuellt ämne tas upp. När du går sista året samarbetar studie- och yrkesvägledare med vårdnadshavare och dig för att planera framtiden.

  Undervisningen
  För att du ska trivas hos oss ska du vilja komma till skolan. Undervisningen anpassas efter dina förutsättningar och behov. Du får stöd för att förbereda dig på kommande händelser, organisera material och se sammanhang. Vi arbetar med att utveckla din studieteknik och du lär dig att använda Skolportalen. Detta ger dig ökade möjligheter att ta eget ansvar och arbeta självständigt. Vi erbjuder även alternativa lösningar till prov, läxor och hemarbete.

  Social träning
  Vi tränar socialt samspel och kommunikation; både elever emellan och mellan elever och personal. Vi jobbar på att du ska känna trygghet och gemenskap med kamrater och personal. Genom coachning och sociala aktiviteter ger vi dig möjlighet att utvecklas kunskapsmässigt och socialt. Vi försöker ge dig förslag på olika strategier som kan underlätta vardagen. Om du är överkänslig försöker vi minska till exempel ljus- och ljudintryck.

  Du har också möjlighet att delta i andra aktiviteter som studie-, bio-, teater- och cafébesök. Vi kommer alltid överens med dig om en plan B som ger möjlighet att avbryta en situation och som leder till att hitta ett alternativ.

  Vi verkar för att du ska få feriepraktik 3 veckor under sommarlovet. Vi samarbetar även med arbetsförmedlingen och ditt övriga nätverk.

  Så söker du
  Du söker via Dexter. Din SYV hjälper dig. För introduktionsprogram är det också bra om du lämnar in en intresseanmälan.

  För mer information, kontakta
  Anneli Jungward
  Verksamhetsledare och specialpedagog
  072 593 63 35, 018 18 91 07
  anneli.jungward@skrapan.uppsala.se

 • Samhällsvetenskapligt program med beteendeinriktning.

  Har du vilja och förutsättningar för teoretiska studier i mindre grupp?

  Är du behörig till nationellt program?

  Vi erbjuder ett individuellt anpassat Samhällsvetenskapligt program för dig med Asperger/AST. Det är upplagt på tre år. För dig som behöver finns möjlighet att gå ett fjärde år. Det leder till ett slutbetyg eller samlat betygsdokument.

  I varje klass går 7-10 elever och varje klass har sitt eget hemklassrum. Där finns det material du behöver under skoldagen. Du får en egen laptop. På förmiddagen har vi en gemensam fikarast. Senare på dagen går vi gemensamt till matsalen för att äta lunch vid en tidpunkt när det är ganska lugnt. Undervisningen som är välstrukturerad följer gymnasieskolans läroplan och kunskapskrav.


  • Allmänt

   Saknar du behörighet till nationellt program? Då har du kommit rätt!

   Vi som arbetar på Lundellska skolans introduktionsprogram ser dina möjligheter. Vi hjälper dig att utvecklas efter dina förutsättningar.

   Vi ger dig också stöd. Våra lärare är skickliga, erfarna och behöriga. Vår skola är trivsam och ljus. Vi har större klassrum men också små rum. Hos oss ska du känna dig trygg både på lektioner och på raster. Vi jobbar hela tiden nära dig och tillsammans med dig.

   Vi tror att något av detta passar in på dig: Du lär dig bäst i en liten grupp och när du känner dig trygg. Du kan behöva en alldeles egen plan för dina studier.

   Välkommen till Lundellska skolan!

   För mer information, kontakta
   Anneli Jungward
   Verksamhetsledare och specialpedagog
   072 593 63 35, 018 18 91 07
   anneli.jungward@skrapan.uppsala.se

    

  • Introduktionsprogram för dig med Asperger/AST

   Preparand finns för dig med Asperger/AST som har ett eller två ämnen kvar på grundskolenivå. Du läser med din klass på nationellt program, utom i de ämnen du läser på grundskolenivå. I dessa får du individuell hjälp till grundskolebetyg. Sedan skrivs du in på det nationella programmet.

   Individuellt alternativ finns för dig som behöver ett eget upplägg på din skoldag. Du får därför ett eget schema anpassat efter dina behov.

   Ibland studerar du med andra elever och ibland på egen hand med lärare. Du läser några av grundskolans ämnen. Om du har grundskolebetyg i ett ämne kan du ha möjlighet att läsa motsvarande gymnasiekurs. Du kan även få annat stöd, till exempel i samarbete med BUP, Habilitering, Arbetsförmedling eller Daglig verksamhet.

   För mer information, kontakta
   Anneli Jungward
   Verksamhetsledare och specialpedagog
   072 593 63 35, 018 18 91 07
   anneli.jungward@skrapan.uppsala.se