Naturvetenskap

Natur3
Naturvetenskapsprogrammet vänder sig till dig som vill ha kunskap om livets villkor, sammanhangen i naturen och i samhället. Naturvetenskapsprogrammet på Lundellska ger bästa möjliga grund för studier på högskola och universitet. Varje år anordnar vi en vetenskapsvecka där våra elever får träffa framstående forskare inom olika områden som presenterar vad de arbetar med, varvat med andra aktiviteter som matematiktävlingar och besök i universitetsvärlden.

Lundellska skolan håller med sina välutbildade lärare och lektorer en hög nivå på undervisningen och har ett gott samarbete med universitet och forskarvärld. Bl a har vi elevgrupper i gymnasiearbetet ute på fältet i samarbete med Stockholms universitet på platser som Island, Askö i Trosa skärgård, Abisko i fjällvärlden samt Gotland.
På Lundellskas naturvetenskapsprogram har du dessutom stora valmöjligheter. Vi erbjuder programmets båda inriktningar och 400 – 500 poäng väljer du själv fritt under gymnasietiden. Du kan läsa allt från approgrammering, psykologi, privatjuridik, entreprenörskap, retorik, språk, geografi,  CSI-Skrapan, idrott, naturguidning, dans, musikproduktion, bild och form, teater och t o m läsa kurser i matematik och fysik vid universitetet under din gymnasietid. Här finns de kurser som ger dig maximal meritpoäng för vidarestudier.  Speciellt för dig som är mycket musikintresserad kan du läsa programmet som musikklass med särskilt intagningstest.

 • Natur

  Den här inriktningen är gymnasiets bredaste vad gäller möjligheter till vidarestudier på högskola och universitet. I naturvetenskaplig inriktning ligger fokus på hur vår värld är uppbyggd och fungerar. Detta studeras i ämnen som kemi, biologi, fysik och matematik. Kurser i dessa ämnen utgör alltså en stor del av programmet. I de naturvetenskapliga kurserna arbetar du ofta laborativt med modern utrustning där du utnyttjar din egen bärbara dator för att samla in och bearbeta data och rapportera slutsatser.
  Lundellska skolan har sedan många år inom en rad områden ett väl fungerande samarbete med universitetet. Exempelvis kan du som vill ha en verklig utmaning redan under gymnasietiden läsa en kurs i matematik som ger högskolepoäng.


 • Natur och samhälle

  Inom inriktningen naturvetenskap och samhälle betonas ett tvärvetenskapligt förhållningssätt och du studerar fenomen ur olika vetenskapliga synvinklar. En gedigen naturvetenskaplig grund läggs i utbildningen, men ett större utrymme för samhällsvetenskapliga kurser ges i syfte att använda de naturvetenskapliga kunskaperna i aktuella samhällsfrågor. Skillnaden mot inriktning naturvetenskap är att några av kurserna inom naturvetenskap och matematik byts ut mot samhällskunskap och geografi.
  Lundellska skolan var den första av Uppsalas gymnasier att erhålla utmärkelsen Skola för hållbar utveckling något denna inriktning av programmet lägger stark betoning på ur både ett naturvetenskapligt och samhällsvetenskapligt perspektiv.


 • Fria val

  CSI-Skrapan
  Matematik 5
  Matematik specialisering
  Kemi 2
  Fysik 2
  Högskolekurs matematik
  Högskolekurs fysik
  Engelska 7
  Moderna Språk
  Historia 2
  Approgrammering
  Psykologi
  Mental träning
  Retorik
  Entreprenörskap
  Privatjuridik
  CSI-Skrapan
  Träningslära
  Idrott, Bollsport
  Fotografisk bild
  Musik, musikproduktion
  Film och Tv-kunskap
  Bild
  Dans
  Teater
  Naturguidning 1