Nu ska åk1 och åk2 på Naturvetenskapsprogrammet göra val inför åk2 respektive åk3.

Musikklasselever behöver endast göra inriktningsval om de vill byta inriktning. De har redan en inriktning registrerad. Programfördjupning och individuella val fylls upp av musikkurser. Dock kan de välja meritgivande kurser som Språk, Matematik 4, Matematik 5, Engelska 7. Musikklasselever gör sina val manuellt direkt hos SYV.

Övriga

1. Åk1 ska fastställa inriktning: Naturvetenskap eller Naturvetenskap och samhälle.
Eleverna i åk1 är redan registrerade på en inriktning sedan de gjorde gymnasievalet. Vill de byta den inriktning de är registrerade på ska de kontakta SYV för att göra det innan övriga val görs.

Skillnad på inriktningarna: Inriktning Naturvetenskap läser som ordinarie kurser Matematik 1-4 samt Biologi 1-2, Kemi 1-2, Fysik 1-2.
Inriktning Naturvetenskap och samhälle läser Matematik 1-3, Biologi 1, Kemi 1, Fysik 1, samt väljer till åk3 en av steg 2-kurserna Biologi 2, Fysik 2, eller Kemi 2. De läser också  Geografi 1 och Samhällskunskap 2 som ordinarie kurser.  De kan dock välja Matematik 4 och ytterligare en naturvetenskaplig kurs Bi2, Fy2 eller Ke2 om de vill som programfördjupning.

Klicka på följande länk för att få en överblick av Naturvetenskapsprogrammet i sin helhet.

Poängplan NA

2.  Både åk1 och 2 ska välja programfördjupningar och individuella val. Åk1 väljer inför åk2. Åk2 väljer inför åk3.
Inriktning Naturvetenskap
ska totalt under åk2 och 3 välja  200p programfördjupning och 200p individuellt val.
Inriktning Naturvetenskap och samhälle  ska under åk2 och 3 välja 300p programfördjupning och 200p individuellt val. De ska också välja 100p naturvetenskaplig inriktningskurs. Någon av Ke 2 (finns i åk2), Bi2 eller Fy2(finns i åk3). Även denna kurs väljs i systemet som programfördjupning.

Hur alla valbara kurser fördelas över de två åren är upp till var och en. Men att fördela arbetsbördan så jämnt som möjligt är att föredra.
Klicka på följande länkar för att ta del av kursutbuden för respektive årskurs:
val vt18 Natur åk1    val vt18 Natur åk2

Klicka på följande länk för att söka fram och läsa om kurserna på Skolverkets webbplats.
Kursinformation

Klicka på följande länkar för att läsa om behörigheter till högskoleutbildningar samt meritpoäng. Valen kan ha betydelse för behörigheter och extra meritpoäng.  Att lägga på en extra meritpoäng till sitt betygsmeritvärde har samma effekt som att höja sitt betyg två steg från exempelvis E till C i fem kurser om vardera 100p. Som ni ser om ni öppnar länken nedan och läser om vad man får meritpoäng för, så får naturvetareleverna beroende på vad de söker för utbildningar på högskolan meritpoäng även för ordinarie kurser i språk och matematik som ingår i naturvetenskapsprogrammet.

gymnasieexamen-gy2011           behorighet_meritpoangGY2011

Ni som har ytterligare frågor kring valet är välkomna att ringa SYV eller boka tid. SYV heter Martin Klavblom och nås på mail martin.klavblom@skrapan.uppsala.se eller telefon  018-727 23 73

Tisdagen den 13 mars kommer undervisande lärare presentera innehållet i de valbara kurserna för eleverna.
SYV kommer också besöka klasserna för att informera eleverna mer djuplodande om valen.

Kursvalen görs av eleverna i Dexter. Dexter nås från Lundellska skolans skolportal. I Dexter möts eleverna av länken “Du har val att göra” Klicka på den och man kommer vidare till två länkar. En för att göra individuella val och en för att göra programfördjupningsval.

Sista dag att göra sina val är tisdag den 20 mars.