Nu ska åk1 och åk2 på Naturvetenskapsprogrammet göra val inför åk2 respektive åk3.

Musikklasselever behöver endast göra inriktningsval om de vill byta inriktning. De har redan en inriktning registrerad. Programfördjupning och individuella val fylls upp av musikkurser. Dock kan de välja meritgivande kurser som Språk, Matematik 4, Matematik 5, Engelska 7. Musikklasselever gör sina val manuellt hos SYV.

Övriga

1. Åk1 ska välja inriktning: Naturvetenskap eller Naturvetenskap och samhälle.
Skillnad: Inriktning Naturvetenskap läser som ordinarie kurser Matematik 1-4 samt Biologi 1-2, Kemi 1-2, Fysik 1-2.
Inriktning Naturvetenskap och samhälle läser Matematik 1-3, Biologi 1, Kemi 1, Fysik 1, samt väljer till åk3 en av steg 2-kurserna Biologi 2 eller Fysik 2. De läser också  Geografi 1 och Samhällskunskap 2 som ordinarie kurser.  De kan dock välja Matematik 4 och ytterligare en naturvetenskaplig kurs Bi2/Fy2 om de vill som programfördjupning.

Valet av inriktning för åk1 sker i Dexter. Dexter når du från skolportalen. Klicka i Dexter på länken  “Du har val att göra“  samt därefter på länken “Övrigt“. Här gör du inriktningsvalet.  Därefter ska val av programfördjupningar och individuella val göras. Klicka nu på följande länk för att få en överblick av Naturvetenskapsprogrammet i sin helhet.

Naturvetenskapsprogrammet

2.  Både åk1 och 2 ska välja programfördjupningar och individuella val. Åk1 väljer inför åk2. Åk2 väljer inför åk3.
Inriktning Naturvetenskap
ska totalt under åk2 och 3 läsa  200p programfördjupning och 200p individuellt val.
Inriktning Naturvetenskap och samhälle  ska under åk2 och 3 läsa 300p programfördjupning och 200p individuellt val. Hur det fördelas över de två åren är upp till var och en. Men att fördela arbetsbördan så jämnt som möjligt är att föredra.
Klicka på följande länkar för att ta del av kursutbuden för respektive årskurs och inriktning:
val vt17 Natur ak1         val vt17 NaturNatur ak2       val vt17 NaturSam ak2

Klicka på följande länk för att söka fram och läsa om kurserna på Skolverkets webbplats.
Kursinformation

Klicka på följande länkar för att läsa om behörigheter till högskoleutbildningar samt meritpoäng. Valen kan ha betydelse för behörigheter och extra meritpoäng.  Att lägga på en extra meritpoäng till sitt betygsmeritvärde har samma effekt som att höja sitt betyg två steg från exempelvis E till C i fem kurser om vardera 100p. Som ni ser om ni öppnar länken nedan och läser om vad man får meritpoäng för, så får naturvetareleverna beroende på vad de söker för utbildningar på högskolan meritpoäng även för ordinarie kurser i språk och matematik som ingår i naturvetenskapsprogrammet.

gymnasieexamen-gy2011           behorighet_meritpoangGY2011

Ni som har ytterligare frågor kring valet är välkomna att ringa SYV eller boka tid. SYV heter Martin Klavblom och nås på mail martin.klavblom@skrapan.uppsala.se eller telefon  018-727 23 73

Valen görs av eleverna i Dexter. Dexter nås från Lundellska skolans skolportal.

Sista dag att göra sina val är söndag den 19 mars.