jagharocksaettnamn1Lundellska skolan i Uppsala har under ett antal år tagit emot ungdomar från olika länder. Inte bara utbytesstudenter utan även många ungdomar som tagit sig till Sverige av helt andra skäl. Att byta en otrygghet i hemlandet, ja, där vistelsen i den egna hembygden kan vara förenad med livsfara. Ett skäl så gott som något att ge sig iväg. Men ändå, att lämna hemmets bräckliga trygghet för det okända är ett stort steg, det är inte semesterresor vi talar om. Det är i mycket den avgörande resan i livet. Våra ungdomar vittnar ofta om resor som skulle passat in i äventyrsromaner men som varit alldeles på riktigt. Att smugglas över gränser i bussar och på lastbilsflak, att vandra över bergspass, att hitta rätt i storstäder på vägen. Att ta sig över hav. Att ofta tvingas lita på okända. Någon är kanske den utvalda på vilken familjen satsar sina sista besparingar för en enkel flygbiljett. Med på resan har de haft sina drömmar, sin ovisshet. Hur ska det gå? Vad tänker de därhemma? Kommer jag någonsin att komma fram? Med denna lilla skrift vill vi påminna om att alla är någon och alla har en dröm. Alla har en berättelse och alla har ett namn.

Läs den här.