GDPR-compliance

Lundellska skolan är en kommunal gymnasieskola i Uppsala kommun. Uppsala kommuns behandling av personuppgifter kan du läsa mer om här:

https://www.uppsala.se/organisation-och-styrning/sa-fungerar-kommunen/behandling-av-personuppgifter/