Ekonomi

Ekonomielever Lundellska skolan Uppsala
Ekonomiprogrammet har en lång tradition vid Lundellska skolan. Enligt Kommerskollegium har skolan genom åren haft flest ekonomiska ämnen/kurser i hela Sverige.

Vår utbildning i ekonomi ger en god grund för fortsatta högskolestudier, verksamhet i näringsliv eller i offentlig förvaltning. Utbildningen är verklighetsanknuten då våra elever genomför företagsbesök i årskurs ett och sedan följer upp i årskurs två . Sedan 2008 har Lundellska  utbildat Diplomerade gymnasieekonomer och är certifierad för denna utbildning.
Vi har utbildat blivande entreprenörer och vunnit många utmärkelser genom UF, Ung Företagsamhet.

Lundellska erbjuder inriktningarna ekonomi och juridik.


 • Ekonomi

  Ekonomiprogrammet inriktning Ekonomi passar dig som är intresserad av företag, entreprenörskap och marknadsföring. Du får kunskaper om företagens roll i samhället ur olika synvinklar. Som elev kommer du även att får lära dig hur man startar ett eget företag genom Ung företagsamhet och lära dig hur företagen ska förhålla sig till marknadsföring.


 • Juridik

  Ekonomiprogrammet inriktning Juridik passar dig som är intresserad av lag och rätt, etik och moral och ekonomi. Du får kunskaper om hur man använder en juridisk metod och lär dig lösa juridiska problem.

  Lundellska skolan har en lång tradition i ekonomiutbildningen. Lärarna i juridik tar in det som händer i samhället utifrån ett juridiskt perspektiv, t.ex. så diskuteras olika rättsfall utifrån etik och moral.

  • Du lär dig om privatjuridikens olika delar så som; familjerätt, avtalsrätt och arvsrätt
  • Du lär dig handelsrättens delar så som; marknadsrätt, köprätt och upphovsrätt
  • Du lär dig diskutera rättsfall utifrån etik och moral
  • Du lär dig lösa juridiska problem och använda lagtext
  • Du lär dig om juridik utifrån ett internationellt perspektiv
  • Du kan kombinera ekonomiprogrammet med högklassig musikutbildning

  Ekonomiprogrammet Juridik ger dig en god förberedelse för fortsatta studier i juridik, ekonomi eller statsvetenskap och passar dig som tänker dig en framtid som advokat, polis, utredare eller statsvetare.